Συμβουλευτική Γονέων

StoryTellingHumans

Η συμβουλευτική γονέων είναι η συνεργασία μεταξύ των γονέων και ενός Αναπτυξιακού Ψυχολόγου με σκοπό να προσφερθεί βοήθεια όσον αφορά στην αναγνώριση, αποδοχή και αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού τους σε διάφορους τομείς, όπως είναι η συμπεριφορά, η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση, η κοινωνικοποίηση κ.α.

Επίσης η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι στήριξης του ευρύτερου πλαισίου της οικογένειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί μια παρέμβαση η οποία ενδεχομένως κάποιες φορές να παρερμηνεύεται ως προς το περιεχόμενο και το σκοπό της, καθώς & ως προς τη λειτουργία της.

Η συμβουλευτική διαδικασία:

⦁ Δεν αποτελεί μόνο ενημέρωση αναφορικά με την εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού στα πιθανά προγράμματα τα οποία παρακολουθεί.

⦁ Δεν συνιστά ατομική ψυχοθεραπεία για τους γονείς.

⦁ Δεν αποτελεί «μάθημα» ούτε μια σειρά τυποποιημένων συμβουλών για τους γονείς. Οι συμβουλές ωστόσο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής διαδικασίας και είναι εξατομικευμένες για το κάθε παιδί και τις δυσκολίες που παρουσιάζει.

⦁ Δεν έχει στόχο να επισημάνει στους γονείς τα λάθη τα οποία μπορεί να έχουν πραγματοποιήσει και δεν αποτελεί «κριτική» πάνω στον τρόπο ανατροφής των παιδιών τους ή σε πράγματα τα οποία αποδείχτηκαν δυσλειτουργικά κατά την εξέλιξη του.

Η συμβουλευτική γονέων είναι μια δυναμική και ζωντανή διαδικασία ανάμεσα θεραπευτή και στους γονείς. Θα πρέπει να διακρίνεται από ελευθερία, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, αυθορμητισμό και ευελιξία. Η επαφή που διατηρεί ο εκάστοτε θεραπευτής με τους γονείς, καθώς και η σχέση η οποία χτίζεται και εδραιώνεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο πλευρές είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξέλιξη των παιδιών αλλά και των ίδιων ως γονέων.

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν να βοηθηθούν για κάποιες σχετικά συχνές και ήπιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αναφορικά με την διαχείριση του παιδιού τους στην καθημερινότητα, χωρίς απαραίτητα το παιδί τους να παρακολουθεί κάποιο εξατομικευμένο πρόγραμμα. Σε γονείς που το παιδί τους παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης και συμπεριφοράς, έτσι ώστε να συμβάλλουν και εκείνοι στην εξέλιξη και πρόοδο του παιδιού τους στους στόχους που έχουν τεθεί στο θεραπευτικό του πρόγραμμα.

Αντιμετωπίζουν κάποια έντονη δυσκολία και βιώνουν μια αρκετά δύσκολη περίοδο και χρειάζονται κάποια κατεύθυνση και στήριξη (π.χ. πένθος, διαζύγιο, πρόβλημα υγείας, εφηβεία κ.α.).

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής μπορούν να πραγματοποιούνται με τους δύο γονείς ή με τον έναν γονέα. Η συχνότητα καθορίζεται έπειτα από συνεννόηση με την οικογένεια.

Τι παρέχει η συμβουλευτική γονέων & που μπορεί να βοηθήσει;

Η συμβουλευτική γονέων παρέχει:

•    Βοήθεια ως προς τη συνεργασία και τη σχέση των γονέων με το παιδί τους.

•    Προβληματισμό, καθοδήγηση και κατευθύνσεις ως προς τη διαχείριση διαφόρων δυσκολιών.

•    Συμβουλές οι οποίες είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες για το κάθε παιδί και τη δυσκολία την οποία εμφανίζει.

•    Εκπαίδευση σε δεξιότητες και τρόπους ώστε να κατανοήσουν και αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του παιδιού τους.

•    Υποστήριξη και ενδυνάμωση του πολύπλευρου και απαιτητικού ρόλου που κατέχουν ως «γονείς».

Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία, οι γονείς μπορεί να βοηθηθούν σε πολλούς τομείς όπως:

•    Η αναγνώριση και αποδοχή των αιτίων που προκαλούν ανησυχία στη συμπεριφορά του παιδιού τους.

•    Η αναγνώριση και η κατανόηση των αναγκών της οικογένειας τους.

•    Η νοηματοδότηση της συμπεριφοράς του παιδιού τους και η αντιμετώπιση της από άλλη σκοπιά. Σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση των σκέψεων και των συναισθημάτων του παιδιού.

•    Η έμπρακτη ενθάρρυνση του παιδιού τους. Έτσι, το παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει αυτόνομα και με ευελιξία τις δυσκολίες & τις απογοητεύσεις στη ζωή του.