Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία
Παιδιών & Εφήβων

StoryTellingHumans

Μέσα από το λόγο και το παιχνίδι, ανάλογα με την ηλικία, η θεραπεία στοχεύει στο να βελτιώσει την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού ή του εφήβου.

Τα παιδιά και οι έφηβοι είτε με μέτριες είτε με σοβαρές ψυχοσυναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες μπορεί να αντιδρούν με τρόπους που δεν κατανοούν και συχνά δεν μπορούν να ελέγξουν. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι εξαιρετικά ισχυρά και αυτό έχει ώς αποτέλεσα να τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα ρυθμίσουν ή να τα ελεγξουν. Τέτοια συναισθήματα εκφράζονται συνήθως στη συμπεριφορά του παιδιού, η οποία με την πάροδο του χρόνου μπορεί να έχει αντίκτυπο στη συναισθηματική, γνωστική ή κοινωνική του ανάπτυξη.

Ο στόχος είναι να κοιτάξουμε κάτω από την επιφάνεια προβληματικών συναισθημάτων, συμπεριφορών ή σχέσεων και να βοηθήσουμε τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειές τους να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις τρέχουσες δυσκολίες τους. Εστιάζουμε στη σύνθετη συναισθηματική ζωή του παιδιού ή του νέου ατόμου, ενώ παράλληλα παρέχεται υποστήριξη στους γονείς και στην οικογένεια στο σύνολό της.

Παρατηρώντας προσεκτικά ένα παιδί ή ένα νεαρό άτομο μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε αυτό που επικοινωνεί μέσω της συμπεριφοράς του και μέσω του παιχνιδιού του. Μέσω της θεραπευτικής σχέσης, τα προβλήματα που εντοπίζονται και κατανοούνται ρίχνουν φως σε εκείνα τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν ή υπάρχουν στο παρόν σε άλλες σχέσεις στη ζωή του παιδιού, εκτός της θεραπείας.

Μέσω της σχέσης με τον θεραπευτή σε ένα σταθερό θεραπευτικό πλαίσιο, το παιδί ή ο έφηβος μπορεί να αρχίσει να γνωρίζει και να αισθάνεται ικανός να εκφράσει τις πιο ανησυχητικές σκέψεις και συναισθήματά του. Με τα μικρότερα παιδιά, πολλές πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν μέσω του παιχνιδιού. Παρατηρώντας πώς παίζει ένα παιδί, ακούγοντας τις ιστορίες που αναπτύσσει στο παιχνίδι του, συλλέγοντας τα θέματα που προκύπτουν από αυτό το παιχνίδι, συγκεντρώνουμε ζωτικής σημασίας πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσουμε με τι πραγματικά παλεύει μέσα του. Το να βοηθήσουμε ένα παιδί να κατανοήσει την εμπειρία του και να αναπτύξει τη δική του ατομικότητα και δυνατότητες είναι ένα βασικό αποτέλεσμα αυτής της μορφής ψυχοθεραπείας με παιδιά και νέους. Μπερδεμένα, φοβισμένα, πληγωμένα και αληθινά οδυνηρά συναισθήματα, σταδιακά μετατρέπονται σε λέξεις ή συμβολίζονται μέσω του παιχνιδιού και της ζωγραφικής ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι όταν τα συναισθήματα μπαίνουν σε λόγο- λέξεις , παιχνίδι ή και μέσω της ζωγραφικής μειώνεται η πιθανότητα για δυσλειτουργικές ή και διαταραγμένες συμπεριφορές.

Τα βασικά στοιχεία της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας για ενήλικες περιλαμβάνουν:

Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά είναι πιθανό να αισθάνονται λιγότερο ανήσυχα και περισσότερο ανακουφισμένα και απελευθερωμένα, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να διατηρήσουν σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και τον κοινωνικό περίγυρο.
  • Η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας παιδιών και νέων με κατάθλιψη, άγχος, επιθετικότητα και άλλα προβλήματα συμπεριφοράς είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη. Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία λειτουργεί με διαταραχές προσωπικότητας, μαθησιακές δυσκολίες, διατροφικές διαταραχές, αυτοτραυματικές συμπεριφορές, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές καθώς και σε παιδιά και εφήβους με άλλες δυσκολίες στην ανάπτυξη και τις κοινωνικές σχέσεις.
  • Ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών, των εφήβων και τις οικογένειας, τη σοβαρότητα των δυσκολιών αλλά και τις δεδομένες δυνατότητες η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία μπορεί ποικίλλει σε συχνότητα (1-3 ή 4 φορές /εβδομάδα), διάρκεια (βραχεία, «κλειστού» ή «ανοικτού» τέλους) και σχήμα (ατομική, γονέα -παιδιού, οικογένειας κ.α).