Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

StoryTellingHumans

Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στις αρχές της ψυχανάλυσης, η οποία αναπτύχθηκε από τον Σίγκμουντ Φρόιντ.

Επικεντρώνεται στη διερεύνηση των ασυνείδητων διεργασιών, των πρώιμων εμπειριών της ζωής και των μοτίβων σχέσεων που μπορεί να επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τη συνολική ευημερία του ατόμου. Αυτή η μορφή θεραπείας έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει εικόνα των εσωτερικών συγκρούσεων και των άλυτων ζητημάτων του, ώστε να προωθηθεί η προσωπική ανάπτυξη και η ψυχολογική θεραπεία.

Παρέχει στους ασθενείς τα εργαλεία για να συνεχίσουν να λειτουργούν καλύτερα στον κόσμο, να αισθάνονται καλύτερα με τον εαυτό τους και να μειώνουν τα συμπτώματα, να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις της ζωής με μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία και μετά από το τέλος της θεραπείας τους.

Στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος αναπτύσσουν μια σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Ο θεραπευτής δημιουργεί ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον όπου ο πελάτης μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ανησυχίες του. Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο, ο θεραπευτής βοηθά τον θεραπευόμενο να διερευνήσει τα ασυνείδητα κίνητρα, τους μηχανισμούς άμυνας και τις άλυτες συγκρούσεις του που μπορεί να επηρεάζουν τις τρέχουσες δυσκολίες του.

Τα βασικά στοιχεία της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας για ενήλικες περιλαμβάνουν:

Ασυνείδητες διεργασίες

Η ψυχοδυναμική θεραπεία αναγνωρίζει ότι τα άτομα μπορεί να έχουν ασυνείδητες σκέψεις, συναισθήματα και επιθυμίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους. Ο θεραπευτής βοηθά τον πελάτη να φέρει αυτές τις ασυνείδητες διεργασίες στη συνειδητή επίγνωση, επιτρέποντας μια βαθύτερη κατανόηση του αντίκτυπού τους στις παρούσες εμπειρίες του.

 

Παιδικές εμπειρίες

Αυτή η μορφή θεραπείας δίνει σημασία στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία και οι σχέσεις με τους κύριους φροντιστές, μπορούν να διαμορφώσουν τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τα πρότυπα σχέσης του ατόμου με τους άλλους. Με την εξέταση και την κατανόηση αυτών των εμπειριών, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν εικόνα για το πώς λειτουργούν σήμερα και να κάνουν αλλαγές όπου χρειάζεται.