top of page
7F1EEC18-96ED-4EC9-BC32-D9F8DE8A1259_edi

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΖΕΥΓΟΥΣ

Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΙΑ

Ομάδες ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας ενηλίκων και εφήβων. 
Συμβουλευτικές ομάδες γονέων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Υποστηρικτικές Συνεδρίες για Γονείς Παιδιών και Εφήβων

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ

Η θεραπεία μέσω των εικαστικών μπορεί να είναι ατομική ή και ομαδική.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

Ο στόχος της θεραπείας είναι να βοηθήσει τους θεραπευόμενους  να αλλάξουν τις ζωές τους ξεφεύγοντας από προβληματικές ιστορίες και να μετακινηθούν σε ιστορίες που εμπεριέχουν πιθανότητα και ευκαιρία. Ο θεραπευόμενος καθορίζει το είδος της ιστορίας που θα διηγηθεί.
Η θεραπεία μέσω αφήγησης μπορεί να είναι ατομική ή και ομαδική.

θεραπεία παιδιών (Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας) και εφήβων.

Η ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου είναι μια θεραπευτική διαδικασία  σε ένα ασφαλές πλαίσιο, ώστε ο έφηβος και το παιδί να κατανοήσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του, να αναπτύξει τις δυνάμεις του και τις ικανότητές του, να ενδυναμώσει την αυτοεκτίμηση του και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, να εκφράσει τα συναισθήματα του, να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις, αλλά και να εκφράσει τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του.
Η ψυχοθεραπεία παιδιού και εφήβου χρησιμοποιεί το λόγο, το παιχνίδι, τη ζωγραφική την αφήγηση ιστοριών, ώστε να δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να εκφραστεί μέσα από τρόπους που το ίδιο γνωρίζει και χωρίς να φοβάται. Απαραίτητη και βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να ανταποκριθεί το παιδί είναι η παράλληλη ψυχοθεραπευτική ή συμβουλευτική υποστήριξη των γονιών.
Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν παιδιά κι έφηβους που εμφανίζουν διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς και παραβατικότητας, επιθετικότητα, κατάθλιψη, φοβίες, σχολική φοβία, σχολική άρνηση, ψυχοσωματικά συμπτώματα, κλπ.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΖΕΥΓΟΥΣ

Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

bottom of page